Nový život - Novoť

Oravský klub abstinujúcich

Vitajte na stránke Oravského klubu abstinujúcich Nový život - Novoť

 

Prvoradým cieľom nášho klubu je príprava ľudí na liečbu, stretávanie sa po nej, ako aj ďalšia prevencia.

Nesmieme zabudnúť na integráciu a resocializáciu závislých po návrate z liečby. 

V našom klube kladieme veľký dôraz na potrebu spolupráce rodinných príslušníkov,

či sympatizantov triezveho štýlu života. 

OKA - Novoť je spoločenstvo, ktoré funguje v priateľskej až rodinnej atmosfére.

Dôležitou úlohou je zabezpečiť liečbu závislému, ktorý sa rozhodol,

alebo uvažuje o zmene doterajšieho života s alkoholom či inými závislosťami.

Práve tu, sú rodinní príslušníci najviac nápomocní. Netreba sa báť zodvihnúť telefón, či napísať o probléme. 

A hlavne ho neodkladať donekonečna !

 

Kluby majú veľký význam, ktorý netreba podceňovať a ľudia, ktorí k nám chodia,

majú omnoho menej recidív a ak sa aj vyskytnú, okamžite sa riešia.

Úzka spolupráca s liečebňami a psychiatrickými oddeleniami nám umožňuje

rýchle zabezpečenie liečby.

 

Radi Vás privítame na našich klubových stretnutiach.

 Každý piatok o 19.00 hod.

v Pastoračnom centre ( stará fara ) v Novoti.

 

 

Prehľad o kluboch na Slovensku:

www.askas.sk

 

Kontakt:

Predseda 

Paľo MADLEŇÁK 

0915 954 927

 

Podpredseda 

Jozef FEDOR 

0905 133 875

 

Korešpondencia

Paľo MADLEŇÁK

029 51 , Ťapešovo 198

madlenak@centrum.sk 

Klubové stretnutia

Každý piatok o 19.00 hod.

v Pastoračnom centre

( stará fara ) Novoť

Reklama

Kalendár

 

 

             

 

 

Štyria členovia nášho klubu sa 19. septembra 2019

zúčastili na besede s pacientami OLÚP - Predná Hora.

Každy mesiac vždy tretí štvrtok v mesiaci idú do tejto liečebne klubisti,

z jednotlivých klubov, ktorí sa vopred nahlásia. 

Táto spolupráca medzi ASKAS a OLÚP - Predná Hora funguje už druhý rok

a ukázala sa ako veľmi prospešná pre obe strany.

Preto sme sa zapojili aj my a určite neľutujeme.

Hovorili sme o našom klube, jeho aktivitách a spôsobe fungovania.

Predniesli sme aj svoje príbehy a skúsenosti.

Potešilo nás, že pacienti mali záujem nás počúvať, ale sa aj pýtať a diskutovať.

Bola to výborná skúsenosť a určite to nebola

posledná návšteva spomínanej liečebne.

PM